Jadwal Kuliah

ROSTER MATA KULIAH FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UHO:

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A 2020/2021 @Jadwal Perkuliahan Ganjil 2020.2021

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A 2019/2020 @Jadwal Kuliah 2019.2

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A. 2019/2020 @Jadwal Semester Genap 2019.1

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A.2018-2019.

@2018.2 w

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A.2018-2019.

@2018.1 w

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A.2017-2018.

@2017 2 w

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A.2017-2018.

@2017 1 w

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A.2016-2017.

@2016 1 w

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A.2016-2017.

@2016 2 w

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A.2015-2016.

@2015 1 w

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A.2015-2016.

@2015 2 w

Jadwal Kuliah Semester Ganjil T.A.2014-2015

@2014 1 w

Jadwal Kuliah Semester Genap T.A.2014-2015.

@2014 2 w