Monthly Archive: February 2021

survey 0

Hasil Survei Kepuasan Pengguna

Kepuasan Pengguna No Jenis Kemampuan Tingkat Kepuasan Pengguna (%) Rencana Tindak Lanjut oleh UPPS/PS Sangat Baik Baik Cukup Kurang 1 2 3 4 5 6 7 1 Etika                 71.43                 23.08                   5.49...